Propojení - EET

Ve Sbírce zákonů byl dne 28. prosince 2022 vyhlášen zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční.

Evidenci odeslaných tržeb do systému EET naleznete v sekci Propojení a podsekci EET.

Veškeré tržby, které se odešlou do EET systému se ukládají a je možné je zde dohledat. Je možné použít filtraci dle konkrétního čísla dokladu. Filtraci spustíte kliknutím na tlačítko Filtr.

Pro správné odesílání do EET je potřeba mít EET správně nastavené, to uděláte v sekci Nastavení / Objednávky (EET).

 

Nyní si rozebereme jednotlivé sloupce v přehledu:

  • Pořadové číslo - Unikátní identifikační číslo záznamu. Kliknutím na toto číslo se Vám otevře účet obsahující kompletní údaje o odeslané tržbě.
  • Datum a čas - Datum a čas odeslání tržby.
  • Typ - Typ tržby v závislosti na sekci, ze které byla tržba odeslána (Daňové doklady, Dobropisy).
  • Číslo dokladu - Číslo konkrétního dokladu, se kterým je daná tržba propojena.
  • Celková tržba - Celková částka odeslaná do systému EET. Může nabývat kladných hodnot (částka je uvedena zelenou barvou) nebo záporných hodnot (částka je uvedena červenou barvou).
  • Pokladna - Název pokladny, který jste si nastavili v nastavení systému EET.
  • Odesláno - Informace o tom, zda byla tržba úspěšně odeslána (Ano / Ne ).