Nastavení informace o ukládání cookies

Kvůli zavedení nařízení GDPR je nutné upozornit zákazníka na ukládání cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které navštívená stránka posílá do prohlížeče zákazníka a slouží především pro ukládání pomocných dat, např. pro správnou činnost košíku, rozpoznání přihlášeného uživatele, ...

Toto upozornění aktivujete zaškrtnutím prvku Aktivní, následně bude zákazník upozorněn a vyzván k odsouhlasení.

Délka zobrazení nám určuje počet dní, po které bude toto odsouhlasení platné čili za jak dlouhou dobu bude zákazník opětovně vyzván k novému odsouhlasení.

Text potvrzení určuje přesný text potvrzení, které je nutné odsouhlasit. V případě, že využíváte více aktivních jazyků, je nutné nastavit text pro každý jazyk zvlášť.