Objednávky - Dobropisy

Evidenci dobropisů naleznete v sekci Objednávky a podsekci Dobropisy.

Funkce v přehledu dobropisů

 • Filtrace - Dobropisy lze filtrovat na základě Vámi vyplněných údajů. Filtraci spustíte kliknutím na tlačítko Filtr.
 • Export - Dobropisy lze exportovat a to tak, že kliknete na tlačítko export a vyberete možnost export dokladů.

  Po výběru této možnosti se Vám zobrazí okno, ve kterém vyberete následující možnosti: typ exportu (formát CSV, XML - Pohoda), soubor určený pro Pohodu pak lze jednoduše naimportovat do účetního systému Pohoda.
  Nelze exportovat všechny dobropisy najednou, je nutné vyplnit alespoň jeden rozsah z dostupných parametrů (číslo dokladu, datum vystavení, DUZP - datum zdanitelného plnění).

Náhled dobropisu

V přehledu se nachází velmi užitečná funkce a to náhled dobropisu. Stačí kurzorem na pár vteřin zastavit na sloupci Číslo dokladu u konkrétního dobropisu a zobrazí se Vám náhled jako na následujícím obrázku.

Popis sloupců v přehledu dobropisů

 • První pole slouží pro výběr záznamů k hromadným funkcím. Po výběru konkrétních záznamů se Vám zpřístupní možnost Hromadné funkce. Po výběru konkrétní funkce se tato akce provede na všechny vybrané záznamy.
 • Číslo dokladu - Unikátní identifikační číslo dobropisu, v tomto sloupci se nachází i datum vytvoření dobropisu.
 • Jméno - Fakturační jméno zákazníka, na kterého byl dobropis vystaven.
 • Datum splatnosti - Tento sloupec ukazuje datum, do kdy má být dobropis uhrazen. Při vytváření dobropisu se tento údaj vyplňuje automaticky podle nastavení v Nastavení / Objednávky (Dobropisy).
 • Platný - Ukazuje, zda je dobropis platný a nebo neplatný .
 • Cena celkem - Tento údaj ukazuje celkovou částku včetně DPH za všechny položky, které se na daném dobropisu nachází.
 • Cena k úhradě - Ukazuje částku, kterou je nutné uhradit, aby byl dobropis uhrazen. Položka cena k úhradě se snižuje v případě, že se na dobropisu nachází položka Uhrazeno.
 • Uhrazeno - Ukazuje, zda je dobropis uhrazený a nebo ne.

 

Více informací: