Produkty - Hodnocení produktů

V této sekci máte přehled o všech produktech, které zákazníci na Vašem e-shopu ohodnotili.

Hodnocení produktů zákazníkem je možné dvěma způsoby (oba způsoby je nutné správně nastavit):

  • Hodnocení na základě výzvy po odeslané objednávce – Pokud si přejete zasílat výzvu k hodnocení produktů a e-shopu je nutné nastavit položku „Automaticky odeslat výzvu na hodnocení objednávky“ v sekci Nastavení / Objednávky.
  • Hodnocení z detailu produktu – Přímé hodnocení z detailu produktu je možné nastavit položkou „Povolit hodnocení produktu z detailu produktu“ v Nastavení / Produkty. Položkou „Povolit hodnocení produktu neregistrovaným zákazníkům“ je možné nastavit, zda musí být zákazník zaregistrovaný pro udělení hodnocení.

V přehledu vidíte následující údaje:

  • Produkt – Obsahuje název ohodnoceného produktu včetně jeho kódu.
  • Objednávka – Obsahuje název zákazníka, který udělil hodnocení. V případě, že se jedná o hodnocení na základě výzvy po dokončení objednávky je zde zobrazen také kód objednávky. V případě hodnocení z detailu produktu je zde uvedena informace „Neověřené hodnocení“.
  • Přidáno dne – Datum, kdy bylo uděleno dané hodnocení.
  • Hodnocení – Grafické znázornění počtu hvězd, které zákazník produktu udělil (maximálně 5 hvězd).
  • Textové hodnocení – Textové ohodnocení daného produktu zákazníkem.
  • Reakce obchodu – Jako administrátor můžete na danou reakci reagovat, tato reakce pak bude zobrazena na Vašem e-shopu u konkrétního hodnocení.

Detail hodnocení

Po kliknutí na záznam se dostanete do detailu hodnocení, kde vidíte přehled daného hodnocení a je možné na něj reagovat.