Základní nastavení článku blogu

Po přidání nového článku nebo po kliknutí na konkrétní článek v přehledu se dostanete do editace. V editaci lze upravovat následující položky:

  • Viditelnost - Určuje, zda bude daný článek viditelný nebo ne.
  • Viditelné pro - Dokonce si můžete určit, kdo může konkrétní článek vidět. Např. pokud potřebujete vytvořit článek pouze pro přihlášené uživatele, vyberete zde možnost Viditelné pro přihlášené uživatele.
  • Rubrika - Nastavení toho, jestli článek spadá do nějaké rubriky.
  • Obrázek - Pokud nahrajete k danému článku obrázek, tak v sekci /blog/ na Vašem e-shopu, se tento článek zobrazí s daným obrázkem.

Následující hodnoty se nastavují pro všechny aktivní jazykové verze e-shopu. Jazykové verze si předem nastavíte v sekci nastavení (Povolené jazyky):

  • Nadpis - Nadpis článku blogu.
  • Odkaz - Unikátní identifikátor cesty ke konkrétnímu článku blogu, např. pokud budu mít v této položce hodnotu testovaci-clanek, pak tento článek bude na Vašem e-shopu dostupný na cestě /blog/testovaci-clanek/.
  • Název odkazu - Určuje, jak se bude zobrazovat odkaz na daný článek. Např. v přehledu článků blogu na Vašem e-shopu v sekci /blog/.
  • Obsah - Kliknutím na sekci obsah se Vám zpřístupní přehledný WYSIWYG editor, do kterého napište obsah konkrétního článku.