Nastavení kategorií produktu

V této části provedete nastavení kategorií. Je nutné mít vybranou hlavní kategorii. Na základě hlavní kategorie se generuje i výsledná URL adresa, na které je produkt dostupný. Výběr hlavní kategorie je důležitý také kvůli propojení některých služeb přes feed.

Vedle hlavní kategorie máte také k dispozici celý strom kategorií. Zde je možné vybrat více kategorií, ve kterých bude produkt zobrazen.