Struktura vyexportovaného XML souboru

Položka Požadavky Popis
CODE String 1 - 30 znaků Unikátní identifikační kód
VISIBILITY Hodnoty (visible - Viditelné, outOfStock = skryté, hidden = neviditelné) Viditelnost produktu
PRICE_VAT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Cena s DPH
PRICE_ACTION_VAT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Akční cena s DPH
PURCHASE_PRICE Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Nákupní cena
AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK String 0 - 250 znaků Dostupnost při vyprodání
AVAILABILITY_IN_STOCK String 0 - 250 znaků Dostupnost pokud je zboží skladem
WEIGHT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Váha (kg)
ADULT 0 - ne / 1 - ano Produkt určen pro dospělé
ATYPICAL_TRANSPORT  0 - ne / 1 - ano Označuje zda je produkt možné doručit pouze atypickou dopravou
ATYPICAL_PAYMENT  0 - ne / 1 - ano Označuje zda je možné za produkt zaplatit pouze atypickou platbou
INTERN_NOTE String 1 - 30 znaků Interní poznámka
PRODUCT_TYPE Hodnoty (new - nový, used - použitý, service - služba) Typ produktu
VAT Číselná hodnota 0 - 100 Procento DPH
IN_STOCK Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa Kusů skladem
MINIMUM_ORDER Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa Minimální objednatelné množství
MAXIMUM_ORDER Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa Maximální objednatelné množství
ALLOW_TO_MINUS 0 - ne / 1 - ano Povolit nakupování do mínusu
MANUFACTURER_CODE String 0 - 64 znaků Kód výrobce
EAN_CODE String 0 - 14 znaků EAN kód
PLU_CODE String 0 - 16 znaků PLU kód
ISBN_CODE String 0 - 16 znaků ISBN kód
MPN_CODE String 0 - 17 znaků MPN kód
STOCK_POSITION String 0 - 40 znaků Pozice na skladě
SERIAL_NUMBER String 0 - 32 znaků Sériové číslo
PRODUCTNAME String 0 - 250 znaků Název produktu
DESCRIPTION Text (cdata) Krátký popis produktu
DESCRIPTION_LONG Text (cdata) Dlouhý popis produktu
PHOTOS Struktura elementu PHOTOS je rozebrána níže Fotografie produktu
MANUFACTURER String 0 - 250 znaků Výrobce
SUPPLIER String 0 - 250 znaků Dodavatel
WARRANTY Struktura elementu WARRANTY je rozebrána níže Záruka
FLAGS Struktura elementu FLAGS je rozebrána níže Značky
CURRENCY Hodnoty (CZK, AUD, BRL, BGN, CNY, DKK, EUR, PHP, HKD, HRK, INR, IDR, ILS, JPY, ZAR, KRW, CAD, HUF, MYR, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP, XDR)

Měna

CATEGORIES Struktura elementu CATEGORIES je rozebrána níže Kategorie
INFORMATION_PARAMETERS Struktura elementu INFORMATION_PARAMETERS je rozebrána níže Parametry
ADDITIONAL_PARAMETERS Struktura elementu ADDITIONAL_PARAMETERS je rozebrána níže Příplatkové parametry
RELATIVE_PRODUCTS Struktura elementu RELATIVE_PRODUCTS je rozebrána níže Související produkty
SIMILAR_PRODUCTS Struktura elementu SIMILAR_PRODUCTS je rozebrána níže Podobné produkty
VARIANTS Struktura elementu VARIANTS je rozebrána níže Varianty
UNIT String 1 - 32 znaků Jednotka
LANGUAGE Hodnoty (cs, sk, en) Jazyk (Pokud máte produkt ve více jazycích, vkládají se produkty se stejnou položkou CODE, ale rozdílnou položkou LANGUAGE.)
SEO_TITLE String 0 - 200 znaků SEO - Title
SEO_DESCRIPTION String 0 - 325 znaků SEO - Description
RECYCLING_FEE Struktura elementu RECYCLING_FEE je rozebrána níže Recyklační příspěvek
PRICE_LISTS Struktura elementu PRICE_LISTS je rozebrána níže Import cen pro různé ceníky

 

XML - PHOTOS

Jednotlivé fotografie vkládejte v elementu PHOTO, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
URL String 0 - 250 znaků URL adresa, na které je fotografie dostupná.
MAIN 0 - ne / 1 - ano Hlavní fotografie. Pouze jedna fotografie může být hlavní.

 

XML - RECYCLING_FEE

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 200 znaků Název recyklačního příspěvku
PRICE Číselná hodnota Cena recyklačního příspěvku

 

XML - WARRANTY

Do elementu WARRANTY vkládejte následující hodnoty:

Položka Požadavky Popis
YEAR Číselná hodnota  Počet roků
MONTH Číselná hodnota Počet měsíců

 

XML - FLAGS

Jednotlivé značky vkládejte v elementu FLAG, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 64 znaků Název značky
DATE_FROM Datum ve formátu YYYY-mm-dd Datum odkdy bude značka aktivní
DATE_TO Datum ve formátu YYYY-mm-dd Datum dokdy bude značka aktivní

 

XML - CATEGORIES

Jednotlivé kategorie vkládejte v elementu CATEGORY, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 250 znaků Název kategorie
MAIN 0 - ne / 1 - ano Jedná se o hlavní kategorii

 

XML - INFORMATION_PARAMETERS

Jednotlivé parametry vkládejte v elementu PARAMETER, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 250 znaků Název parametru
VAL String 0 - 250 znaků Hodnota parametru

 

XML - ADDITIONAL_PARAMETERS

Jednotlivé příplatkové parametry vkládejte v elementu PARAMETER, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 250 znaků Název parametru
VAL String 0 - 250 znaků Hodnota parametru
PRICE_VAT (Volitelné) Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Cena příplatkového parametru
PURCHASE_PRICE (Volitelné) Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Nákupní cena příplatkového parametru
CODE String 1 - 30 znaků Unikátní identifikační kód příplatkového parametru

 

XML - RELATIVE_PRODUCTS

Vkládejte kódy souvisejících produktů v elementu CODE.

 

XML - SIMILAR_PRODUCTS

Vkládejte kódy souvisejících produktů v elementu CODE.

 

XML - VARIANTS

Jednotlivé varianty vkládejte v elementu VARIANT, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
CODE String 1 - 30 znaků Unikátní identifikační kód
PRICE_VAT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Cena s DPH
PRICE_ACTION_VAT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Akční cena s DPH
PURCHASE_PRICE Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Nákupní cena
VAT Číselná hodnota 0 - 100 Procento DPH
IN_STOCK Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa Kusů skladem
VISIBILITY 0 - ne / 1 - ano Viditelnost
MINIMUM_ORDER Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa Minimální objednatelné množství
MAXIMUM_ORDER Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa Maximální objednatelné množství
ALLOW_TO_MINUS 0 - ne / 1 - ano Povolit nakupování do mínusu
MANUFACTURER_CODE String 0 - 64 znaků Kód výrobce
EAN_CODE String 0 - 14 znaků EAN kód
PLU_CODE String 0 - 16 znaků PLU kód
ISBN_CODE String 0 - 16 znaků ISBN kód
MPN_CODE String 0 - 17 znaků MPN kód
STOCK_POSITION String 0 - 40 znaků Pozice na skladě
SERIAL_NUMBER String 0 - 32 znaků Sériové číslo
WEIGHT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Váha (kg)
PARAMETERS Struktura elementu PARAMETERS je rozebrána níže Hodnoty varianty
AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK String 0 - 250 znaků Dostupnost při vyprodání
AVAILABILITY_IN_STOCK String 0 - 250 znaků Dostupnost pokud je zboží skladem
PHOTO String 0 - 1000 znaků Url adresa fotografie varianty

 

XML - VARIANTS - PARAMETERS

Jednotlivé hodnoty vkládejte v elementu PARAMETER, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 250 znaků Název parametru
VAL String 0 - 250 znaků Hodnota parametru

 

XML - PRICE_LISTS

Jednotlivé hodnoty vkládejte v elementu PRICE_LIST, která má následující strukturu:

Položka Požadavky Popis
NAME String 0 - 150 znaků Název ceníku
PRICE_VAT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Cena s DPH
PRICE_ACTION_VAT Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa Akční cena s DPH

Vzorový XML soubor