Produkty - Import

Import produktů je možné provést v sekci Produkty a podsekci Import.

 

Pomocí importu můžete spravovat více produktů najednou. Stačí nahrát soubor který bude obsahovat informace o Vašich produktech ve správné struktuře, a tím se tyto produkty přidají do Vašeho e-shopu. V případě importu existujících produktů se data zaktualizují.

Více informací: