Detail proforma faktury

Do editace proforma faktury se dostanete po vytvoření proforma faktury jakýmkoliv způsobem a nebo kliknutím na konkrétní záznam v přehledu proforma faktur. 

Nyní se podíváme na základní funkce pro ovládání proforma faktury:

 • Tisk - Použitím této funkce vyexportujete konkrétní proforma fakturu do PDF souboru.
 • E-mail - Po rozkliknutí této funkce se Vám zobrazí všechny dostupné e-mailové šablony, které si předem nadefinujete v Nastavení / E-maily. Po výběru konkrétní šablony se Vám otevře okno s předem nadefinovanými údaji, které si případně můžete upravit. E-mail odchází až po kliknutí na tlačítko Odeslat.
 • SMS - Po rozkliknutí této funkce se Vám zobrazí všechny dostupné SMS šablony, které si předem nadefinujete v Nastavení / SMS. Po výběru konkrétní šablony se Vám otevře okno s předem nadefinovanými hodnotami, které si případně můžete upravit. SMS odchází až po kliknutí na tlačítko Odeslat.
 • Doklady - V případě, že je daná proforma faktura propojena s objednávkou, zobrazí se zde možnost přejít na objednávky. 

Pod těmito funkcemi se nachází základní informace o zákazníkovi (fakturační údaje, dodací údaje, mapa). Údaje se dají změnit kliknutím na ikonu vedle nadpisu dané sekce. Sekce mapa se generuje na základě vyplněných dodacích údajů (případně fakturačních údajů, pokud jsou dodací údaje stejné jako fakturační).

Následují dodatečné informace k proforma faktuře:

 • Vytvořeno - Údaje zobrazující datum vytvoření proforma faktury.
 • Datum splatnosti - Datum určující do kdy má být proforma faktura uhrazena.
 • Stav platby - Údaj určující zda je doklad uhrazen.
 • Jazyk při tisku - Určuje, v jakém jazyce bude objednávka vytištěna.
 • Měna - Informační položka - určuje, v jaké měně je objednávka vedena.
 • Stav - Proforma faktura je platná v případě, že je vybrána možnost Platný, pokud potřebujete doklad stornovat vyberte možnost stornovaný.
 • Číslo účtu - Tento údaj slouží pro zákazníka jako informace pro zaslání platby. Číslo účtu se vyplňuje automaticky na základě předem nastavené hodnoty v Nastavení / Měny.
 • Číslo objednávky - V případě, že je proforma faktura propojena s objednávkou, tak se zde zobrazí číslo dané objednávky.
 • Variabilní symbol - Údaj sloužící zákazníkovi pro správné provedení platby a následně její identifikaci, jako výchozí hodnota se používá číslo proforma faktury.
 • Konstantní symbol - Údaj sloužící zákazníkovi pro správné provedení platby a následně její identifikaci.

Následují tyto záložky: 

Položky

Kompletní přehled položek, které se nachází na proforma faktuře. Položky lze upravovat (kliknutím na konkrétní záznam) nebo přidávat nový záznam kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem požadované položky. Přidat můžete následující položky:

 • Produkt - Budete vyzváni k tomu, abyste vyplnili údaje produktu (kód, název) a ceny. Položku Cena s DPH zaškrtněte v případě, že v položce Cena máte vyplněnou cenu s DPH.
 • Služba - Vyplňujete zde v podstatě stejné údaje jako u produktu.
 • Sleva - Vyplníte název slevy a částku.
 • Úhrada - Vyberete typ úhrady ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (platby) a částku k úhradě. V přehledu se tato částka zobrazí jako záporná hodnota.
 • Způsob dopravy - Vyberete způsob dopravy ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Dopravy) a cenu za dopravu.
 • Způsob platby - Vyberete způsob platby ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Platby) a cenu za platbu.

Tyto záznamy lze editovat kliknutím na konkrétní záznam. Při editaci se Vám zobrazí stejné okno jako když přidáváte nový záznam. V přehledu záznamů můžete vidět základní údaje o dané položce. Položka kusy bude zobrazena červenou barvou v případě, že se jedná o více než jeden kus. Položka DPH se zobrazí pouze v případě, že máte v Nastavení / Základní nastavení (Fakturační údaje) vybranou možnost Plátce DPH.

Historie

V této části máte kompletní historii akcí, které byly s danou proforma fakturou provedeny.