Nastavení - Měny

Na Vašem e-shopu máte možnost prodávat v různých měnách. Nastavení těchto měn se provádí v sekci Nastavení a podsekci Měny.

 

V první záložce Měny vidíte přehled aktivních měn. Měny, které si zde nadefinujete budete následně dostávat na výběr při ukládání jakékoliv ceny, například u editace produktů

V tabulce vidíte základní informace o měně jako její kód, název, číslo účtu, kurz k CZK, výchozí (kliknutím na ikonku danou měnu uvedete do stavu výchozí, což znamená, že se bude vždy nastavovat jako výchozí, například při přidávání nového produktu). Řazení měn lze měnit tak, že najedete na konkrétní řádek tabulky a v posledním sloupci se zobrazí ikonka , kterou přidržením levého tlačítka myši přesunete na požadovaný řádek.

Přidání nové měny provedete kliknutím na tlačítko Přidat. Dostanete na výběr z dostupných měn, jejichž parametry jsou od nás pravidelně aktualizovány a jejich celkový přehled je dostupný v záložce dostupné měny.

Po uložení nové měny se dostanete na editaci, kde je možné upravit následující parametry:

  • Fixní kurz - Pokud vyplníte tuto položku, bude se pro přepočet cen používat tento kurz k CZK místo výchozího kurzu, který je od nás pravidelně aktualizován dle ČNB.
  • Zaokrouhlení - Definuje na kolik desetinných míst se mají ceny s touto měnou zaokrouhlovat.
  • Nastavení bankovního účtu - Údaje o bankovním účtu, ke kterému se daná měna vztahuje.

Další záložky: