Vytvoření dodacího listu

Dodací list musí být vždy spárovaný s objednávkou. Proto je možné ho vytvořit pouze z editace objednávky, použitím funkce Doklady / Vytvořit dodací list. Základní údaje se vyplní podle dané objednávky.