Historie importu zákazníků

Každý import zapisuje své výsledky, které naleznete v záložce Historie.

V této sekci naleznete tabulku s následujícími informacemi:

  • ID - ID záznamu.
  • ID importu - ID importu je stejné pro všechny záznamy z jednoho souboru.
  • Zákaznické číslo - Číslo zákazníka, kterého se daná akce týká.
  • Datum - Datum a čas provedení akce.
  • Výsledek - Výsledek akce.