Typy exportu

V této části je možné nastavit jednotlivé typy exportu.

V přehledu typů vidíte následující položky:

 • Název - Interní název typu exportu.
 • Formát - Formát daného typu (XML, CSV, XLSX), jednotlivé formáty si rozebereme níže.
 • Třetí sloupec nám udává, zda se jedná o systémový typ anebo vlastní. V případě systémového exportu nelze provádět žádné změny v nastavení.

Nový typ přidáme kliknutím na tlačítko Přidat, otevře se nové okno, do kterého vyplníte následující údaje:

 • Název - Interní název typu exportu.
 • Prázdný export - Pokud vyberete možnost prázdný export, budete následně vyzváni k výběru formátu (XML, CSV).
 • Duplikovat z - Pokud vyberete možnost duplikování z již existujícího typu, budete následně vyzváni k výběru typu, jehož nastavení bude zkopírováno do nového typu.

Vytvořením nového typu formátu nebo kliknutím na konkrétní záznam v přehledu typů se dostanete do editace konkrétního typu. Editace je rozdílná pro jednotlivé formáty.

Položky k nastavení ve formátu XML

 • Název - Interní název typu exportu.
 • Formát - Pouze informativní položka, ukazující na to o jaký výstupní formát se jedná.
 • Exportovat jednotlivé položky objednávky - Pokud vyberete tuto možnost, tak se budou kromě celkových údajů o objednávce exportovat zvlášť i jednotlivé položky objednávky.
 • Hlavička XML - Určuje element, do kterého budou jednotlivé položky uzavřeny, ve výchozím nastavení se používá element ORDER.
 • Tělo XML - Tělo jedné objednávky, které obsahuje veškeré informace o celé objednávce. Tělo může vypadat např. takto:
 • Tělo XML pro položky objednávky - Tělo XML jednotlivých položek. Tělo položek musí být zasazeno do těla hlavního XML a bude dostupné pomocí proměnné #ITEMS#. Tělo položky může vypadat např. takto:
 • Patička - Uzavření celého XML souboru, aby byl XML soubor validní je potřeba, aby zde bylo uzavření elementu z položky Hlavička. 

V jednotlivých elementech XML souboru lze využívat proměnných například #ITEM_CODE#, což znamená, že místo tohoto řetězce se dosadí konkrétní hodnota daného záznamu. Seznam jednotlivých proměnných najdete zvlášť u každé sekce kliknutím na ikonu .

Položky k nastavení ve formátu CSV

Podobné nastavení je i pro formát XLSX (u XLSX chybí položky Oddělovač a Jednotlivé hodnoty uzavřít mezi znaky).

 • Název - Interní název typu exportu.
 • Formát - Pouze informativní položka ukazující na to, o jaký výstupní formát se jedná.
 • Oddělovač - Jednotlivé hodnoty budou oddělovány tímto znakem.
 • Jednotlivé hodnoty uzavřít mezi znaky - Jednotlivé hodnoty budou uzavřeny mezi tyto znaky. 
 • Exportovat jednotlivé položky objednávky - Pokud vyberete tuto možnost, tak se budou kromě celkových údajů o objednávce exportovat zvlášť i jednotlivé položky objednávky. 
 • Exportovat první řádek s názvy sloupců (hlavičku) - Pokud vyberete tuto možnost, jako první řádek Vašeho souboru budou nadpisy sloupců, které si můžete nastavit níže.
 • Exportovat prázdný řádek za hlavičkou - Pokud vyberete tuto možnost, tak se za hlavičkou vyexportuje prázdný řádek.
 • Přepravní společnost - Vyberte, které záznamy na základě výběru přepravních společností se mají v daném typu exportovat. Pokud nebude vybrána žádná přepravní společnost, tak se vyexportují všechny záznamy.
 • Stavy objednávek - Vyberte, které záznamy na základě výběru stavu objednávky se mají v daném typu exportovat. Pokud nebude vybrán žádný stav objednávky, tak se vyexportují všechny záznamy.
 • Obsažené sloupce - Vyberte, které položky z objednávky se mají exportovat.

Obsažené sloupce

U CSV formátu lze nadefinovat sloupce a jejich pořadí, ve kterém se mají exportovat. Nový sloupec přidáte kliknutím na tlačítko přidat, otevře se Vám okno, ve kterém vyberete sloupec a přidání potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidat. Jednotlivé sloupce jsou rozebrány zde

Sloupce si můžete přejmenovat tak, jak potřebujete a to tak, že v tabulce s přehledem sloupců přejmenujete konkrétní sloupec a kliknete na tlačítko Uložit. 

Lze měnit pořadí sloupců a to tak, že v tabulce s přehledem sloupců najedete kurzorem na konkrétní sloupec. V posledním sloupci tabulky se Vám zobrazí ikona , přidržením levého tlačítka myši na této ikoně můžete konkrétní řádek přesunout na požadovanou pozici, pořadí je nutné uložit a to tak, že kliknete na tlačítko Uložit.