Nastavení SEO článku blogu

V této části lze nastavit SEO konkrétní článek blogu. To znamená, že je možné nastavit tagy title a description (zvlášť pro všechny jazykové verze, tyto tagy jsou důležité pro vyhledávače) a obrázek pro sociální sítě (jedná se o obrázek, který se bude zobrazovat na sociálních sítích v případě sdílení tohoto článku blogu). Pokud nevyplníte tagy title a description, použije se výchozí nastavení z sekce Marketing / SEO.