Obsah - Stránky - Formuláře

V sekci Obsah / Stránky (záložka Formuláře) si můžete nadefinovat vlastní formuláře, které pak jednoduchým způsobem vložíte do stránky.

Nový formulář přidáte kliknutím na tlačítko Přidat nový formulář. Otevře se Vám nové okno, do kterého vyplníte název formuláře.

Pod ovládacími tlačítky máte lištu se seznamem všech vytvořených formulářů. Funkce Smazat formulář, Uložit, Přidat položku se vždy vztahují k aktivnímu formuláři.

Formulář do stránky vložíte pomocí položky Proměnná. Obsah této položky si zkopírujete a vložíte do stránky na místo, kde chcete mít svůj formulář.

Ve formuláři můžete editovat položku Název, Hláška po úspěšném odeslání (nastavuje se pro všechny aktivní jazykové verze) nebo přidávat položky kliknutím na tlačítko Přidat položku. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám otevře nové okno, do kterého vyplníte Nadpis položky (tento nadpis se zobrazí i u dané položky na stránce ve Vašem e-shopu), Typ položky (jednotlivé typy si vysvětlíme níže).

Položky ve formuláři lze řadit tak, že na položku najedete a na ikoně  přidržíte levé tlačítko myši a položku přesunete na požadovanou pozici.

Po vytvoření nové položky nebo po kliknutí na konkrétní položku se dostanete do editace položky formuláře.

V editaci položky formuláře lze editovat Nadpis položky (nastavuje se pro všechny aktivní jazykové verze) a typ položky.

Typy položek

Podle typu položky se Vám zpřístupní rozdílné doplňující nastavení. Rozebereme si dostupné typy položek a jejich doplňující nastavení:

  • Textová položka - Klasická textová položka, do které lze zadat jakýkoliv text. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná), Nastavit maximální počet znaků (určuje, kolik maximálně znaků můžete do položky vložit).
  • Textová oblast - Textová položka (víceřádková), do které lze zadat jakýkoliv text. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná), Nastavit maximální počet znaků (určuje, kolik maximálně znaků můžete do položky vložit).
  • Číselná hodnota - Číselná položka, do které lze zadat pouze číslo. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná), Desetinná místa (určuje počet desetinných míst), Minimální hodnota (určuje, jaké minimální číslo lze vložit), Maximální hodnota (určuje, jaké maximální číslo lze vložit).
  • Ano / Ne - Položka pro zaškrtnutí Ano / Ne.
  • Výběr - Pole s výběrem předem definovaných hodnot. Hodnoty pro výběr nastavte v levé sekci (zvlášť pro každou aktivní jazykovou verzi, na jeden řádek vložte jednu hodnotu).
  • Datumová položka - Položka pro výběr datumu. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná).
  • Potvrdit – důležitá položka pokud chcete formulář odeslat. Po kliknutí dochází k odeslání formuláře.

Odeslání formuláře

Po odeslání formuláře Vám přijde výsledek do Vaší e-mailové schránky, kterou máte nastavenou v Základním nastavení (položka e-mail) a zároveň se Vám zobrazí upozornění v administraci Vašeho e-shopu.

E-mail obsahující údaje z formuláře:

Formulář ve stránce vypadá nějak takto: