Nastavení - Produkty - Ceníky

Funkce nastavení více ceníků Vám umožňuje nastavovat rozdílné ceny pro určité skupiny zákazníků. Častým využitím této funkce je nastavení rozdílných cen pro velkoobchodní odběratele.

V sekci Nastavení / Produkty / Ceníky máte přehled Vašich ceníků. První ceník je základní a nelze ho smazat.

Vytvořené ceníky pak můžete přiřadit ke konkrétnímu registrovanému zákazníkovi v sekci Zákazníci / Základní informace.

Vytvoření nového ceníku

Nový ceník vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat. Otevře se Vám nové okno, do kterého zadáte název ceníku. Po uložení se Vám do nového ceníku doplní ceny ke všem produktům a variantám podle základního ceníku. V detailu produktu nebo varianty tak bude možné nastavit položky ceny pro každý ceník zvlášť.