Nastavení - Objednávky

Nastavení objednávek naleznete v sekci Nastavení a podsekci Objednávky

 

V první záložce Objednávky je možné nastavit si základní vlastnosti vytváření objednávek, ale také veškerých dokladů, které se k objednávkám vztahují.

Objednávky
Prefix

Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo objednávky. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerované objednávky bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla Tato položka udává minimální délku celého čísla objednávky, včetně prefixu. Například si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.
Začít od čísla Každá nová objednávka generuje své číslo na základě čísla poslední objednávky (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

Aktivovat kompletaci objednávek

Kompletace objednávek je užitečná funkce, která Vám pomůže s balením Vašich zásilek. V případě, že v sekci Nastavení / Objednávky aktivujete položku Aktivovat kompletaci objednávek, tak se Vám v detailu objednávky u jednotlivých položek, které je potřeba přidat do balíku k odeslání zobrazí místo klasického požadovaného počtu kusů také počet již zabalených kusů. Administrátor, který má na starosti balení objednávek, má tak větší přehled o počtu kusů, které již zabalil a které je potřeba ještě zabalit.

 

 

Daňové doklady
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.
Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.
Délka splatnosti Tato položka určuje počet dní, ve kterých má dojít k zaplacení dokladu. Například si nastavíte délku splatnosti 10 dní, doklad je vygenerovaný 15.10.2019 a jeho splatnost tedy bude do 25.10.2019.
Sjednotit VS s objednávkou Pokud bude zaškrtnuto, tak se při generování dokladu z objednávky použije variabilní symbol, který je uveden na objednávce.
Automatická poznámka na faktuře
Při vytvoření nové faktury bude automaticky dopsána uvedená poznámka do položky 'Poznámka na dokladu'.

 

Dobropisy
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.
Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

 

Proforma faktury
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například pokud si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.
Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

 

Dodací listy
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla

Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například pokud si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.

Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

 

Reklamace
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla

Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například pokud si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.

Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

 

Účtenky
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla

Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například pokud si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.

Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

 

Cenové nabídky
Prefix Tato položka představuje znaky, které se vkládají před generované číslo dokladu. Pro přehlednost se nejčastěji využívá aktuální rok. Například pokud si nastavíte prefix 2019, tak číslo nově vygenerovaného dokladu bude v následujícím formátu 2019xxxx, kde xxxx prezentuje unikátní číslo, jehož tvar ovlivňují položky Délka čísla Začít od čísla.

Lze využít i proměnné, které Vám doplní hodnotu dle akutálního datumu:

%yyyy% - Aktuální rok, např. 2021
%yy% - Aktuální rok, např. 21
%mm% - Aktuální měsíc, např. 01
%dd% - Aktuální den, např. 01
Délka čísla

Tato položka udává minimální délku celého čísla dokladu, včetně prefixu. Například pokud si nastavíte délku čísla na 8 znaků a prefix máte dlouhý 4 znaky, tak na unikátní číslo Vám zbývají 4 znaky.

Začít od čísla Každý nový doklad generuje své číslo na základě čísla posledního dokladu (pokud změníte prefix, začíná nová číselná řada). Položka Začít od čísla udává, od kterého čísla bude číselná řada začínat.

 

Ostatní nastavení
Automaticky odeslat výzvu na hodnocení objednávky

Pokud máte v nastavení e-mailů správně nastavený a aktivní systémový e-mail na odesílání hodnocení objednávky a zároveň máte vybranou tuto položku, bude zákazníkovi automaticky odeslán e-mail s výzvou na hodnocení. Po vybrání se vám zobrazí doplňující položka Po kolika dnech odesílat výzvu k hodnocení, tato položka nám určuje po kolika dnech se má e-mail odeslat.

Po vybrání se Vám zobrazí doplňující položky:

  • Po kolika dnech odesílat výzvu k hodnocení: Tato položka nám určuje po kolika dnech se má e-mail odeslat.
  • Po změně stavu objednávky na: Výzva k hodnocení bude odeslána po x dnech, po změně stavu objednávky na tento nastavený stav.
  • Povinné textové hodnocení: Nastavení, zda bude povinné vyplnit textové hodnocení. Pokud nevyplníte, textové hodnocení bude volitelné a zákazník tak vyplní pouze počet hvězd.
Logo Nahrávejte obrázky ve formátu JPNPNG nebo GIF. Nahraný obrázek bude použitý v hlavičce vytištěného dokladu.
Razítko Nahrávejte obrázky ve formátu JPNPNG nebo GIF. Nahraný obrázek bude použitý v zápatí vytištěného dokladu.

 

Další záložky: