Historie Importu

O výsledku importu budete informováni v této sekci. V přehledu provedených importů vidíte následující údaje:

  • ID - Unikátní identifikační číslo importu.
  • Datum a čas - Datum dokončení importu.
  • Nahraný soubor - Název nahraného souboru.
  • Informace - V této části je informace o tom, kolik Nových / Upravených záznamů bylo naimportováno, případně počet chyb v importu.