Hledání

V této sekci se nachází statistiky o využití vyhledávacího formuláře na Vašem e-shopu. 

Statistiky vyhledávání lze filtrovat dle následujících údajů:

  • Datum od
  • Datum do
  • Maximální počet údajů. Určuje kolik posledních záznamů bude v přehledu zobrazeno.

K dispozici máte přehledný graf, který zobrazuje 6 nejvíce vyhledávaných slov. V případě, že celkový počet vyhledávaných slov je vyšší, tak následující slova se slučují do položky Další klíčová slova.

Pod grafem máte k dispozici přehlednou tabulku, kde jsou rozepsána jednotlivá klíčová slova s počtem vyhledávání. Druhý řádek v tabulce (poslední řádek nad čarou) zobrazuje součet všech záznamů v tabulce.

V tabule se dozvíte následující údaje:

  • Klíčové slovo - Vyhledávané slovo zadané do vyhledávacího formuláře na Vašem e-shopu.
  • Počet hledání - Určuje kolikrát bylo dané slovo vyhledáváno.

V tabulce je zobrazen počet záznamů dle nastavené položky ve filtraci Maximální počet záznamů, výchozí počet je 10. Záznamy nad nastavený limit se slučují do tabulky jako záznam Další klíčová slova.