Stránky

V této sekci se nachází statistiky o navštívených stránkách na Vašem e-shopu. K dispozici máte údaje o navštívených stránkách, které systém získává z Vašeho Google analytics účtu. Z tohoto důvodu je pro zobrazení těchto statistik nutné mít správně propojený Google analytics účet v sekci Propojení / Google.

Statistiky vyhledávání lze filtrovat dle následujících údajů:

  • Datum od
  • Datum do
  • Maximální počet údajů. Určuje kolik posledních záznamů bude v přehledu zobrazeno.

K dispozici máte přehledný graf, který zobrazuje 6 nejvíce navštěvovaných stránek. V případě, že celkový počet navštívených stránek je vyšší, tak se následující stránky slučují do položky Další stránky.

Pod grafem máte k dispozici přehlednou tabulku, kde jsou rozepsány jednotlivé stránky s údaji ze služby Google analytics. Druhý řádek v tabulce (poslední řádek nad čarou) zobrazuje součet všech záznamů v tabulce.

V tabule se dozvíte následující údaje:

  • Stránka - Konkrétní sekce Vašeho e-shopu.
  • Zobrazení stránek - Celkový počet zobrazení stránek, započítávají se i opakované zobrazení.
  • Počet návštěv - Celkový počet návštěv aktivních uživatelů Vaší stránky.
  • Počet uživatelů - Celkový počet uživatelů, kteří navštívili Vaši stránku.
  • Průměrná doba strávená na stránce - Průměrná doba, kterou uživatel strávil na stránce.
  • Míra okamžitého opuštění - Procento návštěv jedné stránky, při kterých nedošlo k žádné interakci se stránkou. Návštěva s okamžitým opuštěním má trvání 0 sekund.
  • Hodnota stránky - Průměrná délka relace.

V tabulce je zobrazen počet záznamů dle nastavené položky ve filtraci Maximální počet záznamů, výchozí počet je 10. Záznamy nad nastavený limit se slučují do tabulky jako záznam Další stránky.