Objednávky - Reklamace

Přehled Vašich reklamací naleznete v sekci Objednávky / Reklamace.

Pro lepší orientaci ve Vašich reklamacích si můžete v horní části přepínat mezi stavy raklamací.

Vysvětlení jednotlivých sloupců v přehledu reklamací

  • První sloupec obsahuje políčko s výběrem pro hromadné akce. Pokud zaškrtnete toto pole u konkrétních záznamů, zpřístupní se Vám v horní části tlačítko hromadné akce, po výběru se tato akce provede pro všechny vybrané záznamy.
  • Druhý sloupec obsahuje kód reklamace a datum vytvoření reklamace.
  • Ve třetím sloupci vidíte fakturační jméno osoby, na kterou byla reklamace vytvořena. 
  • Ve čtvrtém sloupci je stav, ve kterém se reklamace nachází, pro lepší přehled je sloupec graficky podbarven.
  • V dalším sloupci je informace o způsobu platby, dostupné způsoby platby lze nadefinovat v Nastavení / Dopravy a platby.
  • V dalším sloupci je informace o způsobu dopravy, dostupné způsoby dopravy lze nadefinovat v Nastavení / Dopravy a platby.
  • Další sloupec zobrazuje celkovou cenu reklamace.

Hromadné funkce

  • Tisk - Po výběru této funkce se spustí funkce prohlížeče "Tisk".  K vytisknutí budou použity všechny vybrané reklamace za sebou.
  • PDF - Po výběru této funkce se Vám stáhnou všechny vybrané reklamace do jednotlivých PDF souborů sjednocených v jednom archivu (zip).
  • Smazat - Tato funkce smaže všechny vybrané záznamy.

 

Náhled reklamace

V přehledu se nachází velmi užitečná funkce a to náhled reklamace. Stačí kurzorem na pár vteřin zastavit na sloupci Kód u konkrétní reklamace a zobrazí se Vám náhled jako na následujícím obrázku.

 

Více informací: