Produkty - Přehled

Asi nejdůležitější součástí každého e-shopu jsou produkty. Evidenci Vašich produktů najdete v sekci Produkty a podsekci Přehled.

Přehled produktů:

V základním přehledu vidíte tabulku s Vašimi produkty. Tabulka zobrazuje tyto základní parametry:

  • První sloupec slouží k výběru záznamů pro Hromadné funkce. Po výběru konkrétních záznamů se v horní části zpřístupní tlačítko funkce, jejímž výběrem provedete akci pro všechny vybrané záznamy.
  • Obrázek - Zobrazuje výchozí fotografii (v případě, že již existuje). Po najetí na konkrétní fotografii se Vám zobrazí náhled:
  • Název produktu - Tento sloupec obsahuje název produktu a výrobce (v případě, že je vyplněn).
  • Cena - V případě, že se jedná o produkt bez variant nebo v případě, kdy mají všechny varianty stejnou cenu, zobrazí se pouze konkrétní cena včetně měny. Pokud ale máme produkt s variantami, které mají rozdílnou cenu, zobrazí se cena od (nejnižší částky). Pokud není cena vyplněna vůbec, zobrazí se informace Není definováno. Produkt nebude zobrazen.
  • Viditelnost - Produkt může být neviditelný z více důvodů (v položce Viditelnost nemá nastavenou hodnotu aktivní nebo produkt nemá nastavenou cenu).
  • Priorita řazení - Tento sloupec se Vám zobrazí, jakmile si vyfiltrujete produkty podle konkrétní kategorie. Do tohoto sloupce vkládejte hodnoty od 0 tak jak si přejete, aby byly produkty řazeny v dané kategorii. Jako výchozí řazení bude použito nastavení z konkrétní kategorie v Produkty / Kategorie. Pokud chcete, aby byly produkty řazeny dle tohoto sloupce, pak v nastavení kategorie vyberte možnost Priorita v kategorii.

Filtrace:

Pro vyhledávání konkrétního produktu můžete využít filtraci. Filtraci spustíte kliknutím na tlačítko Filtr.

Po přidání nového produktu nebo po kliknutí na konkrétní záznam v přehledu produktů se dostanete do editace produktů.

Podívejte se blíže na jednotlívé sekce nastavení produktů: