Nastavení - Základní nastavení - Změna plátce DPH

V případě, že v sekci Nastavení / Hlavní nastavení měníte položku Plátce DPH, otevře se Vám před uložením nové okno, které Vás vyzve k vyplnění doplňujícího nastavení.

Měníte na plátce DPH

Ve chvíli, kdy měníte Váš e-shop na plátce DPH, bude nutné zadat sazbu DPH, která se doplní ke Všem produktům, dopravám a platbám. Do položky zadejte konkrétní sazbu. V případě, že daná sazba ve Vašem e-shopu neexistuje, tak se sazba vytvoří.

Položku Uvedené ceny u produktů budou nově s DPH vyberte v případě, že si přejete, aby ceny které máte nastaveny u všech Vašich produktů již zahrnovaly Vámi vybranou sazbu.

Měníte na neplátce DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete přepnout e-shop na neplátce DPH, vyberte položku Koncová cena u produktů bude vycházet buď z ceny s DPH nebo z ceny bez DPH. Toto nastavení ovlivní finální cenu u všech Vašich produktů.

Po uložení neopouštějte stránku, tato operace může trvat delší dobu v závislosti na počtu Vašich produktů.