Základní nastavení produktu

Základní informace o produktu, lze nastavit následující parametry (Následující parametry se nastavují zvlášť pro každou jazykovou verzi):

 • Název - Název produktu.
 • Odkaz - Odkaz, na kterém bude Váš produkt dostupný. Celkový odkaz se skládá ještě z odkazu hlavní kategorie (/kategorie/produkt/).
 • Krátký popis - Krátký popis produktu. Kliknutím do pole se Vám zpřístupní přehledný WYSIWYG editor. Na Vašem e-shopu se krátký popis zobrazí na místě, které je na následujícím obrázku zobrazeno červenou barvou.
 • Dlouhý popis - Doplňující údaje o produktu. Na Vašem e-shopu se jedná o popis, který je v části Detailní popis produktu.

Doplňující informace

 • Kód - Unikátní identifikační kód produktu (nezobrazuje se v případě, že se jedná o produkt s variantami).
 • Jednotka - Vyberte jednu z definovaných jednotek.
 • Výrobce - Jméno výrobce můžete zobrazovat ve výpisu kategorie a v detailu produktu. Začnete psát název a zobrazí se Vám seznam výrobců, které jste si předem nadefinovali v Nastavení / Produkty (Výrobci). Pokud vložíte neznámý název, uloží se nový výrobce.
 • Dodavatel - Definice dodavatele slouží pouze pro interní účely. Začnete psát název a zobrazí se Vám seznam dodavatelů, které jste si předem nadefinovali v Nastavení / Produkty (Dodavatelé). Pokud vložíte neznámý název, uloží se nový dodavatel.
 • Záruka - Pokud na daný produkt poskytujete záruku, vyberte jednu z předem definovaných možností (Nastavení / Produkty - záruky).
 • Štítky - Zobrazí na produktu informační štítek. Je možné nastavit datum odkdy - dokdy se má zobrazovat.
 • Druh položky - Zde se může zvolit jestli se jedná o nový produkt, použitý produkt nebo službu.
 • Viditelnost - Volba viditelnosti produktu. Aktivní - Při výběru této možnosti bude produkt viditelný na Vašem e-shopu. Skrytý (vyprodáno) - Při výběru této možnosti bude detail produktu viditelný přímo přes odkaz, ale nebude možné ho vyhledat na e-shopu. Neviditelný - Při výběru této možnosti nebude produkt viditelný vůbec.
 • Váha - Na základě tohoto parametru lze určit jaká doprava nebo platba bude dostupná pro tento produkt.
 • Produkt je určen pro dospělé - Pokud je vybráno, je produkt určený pouze pro dospělé. Do feedů pro srovnávače se vloží příslušná značka.
 • Atypická doprava - Pokud je vybráno, je možné zboží doručit pouze dopravou která má vybranou možnost "Použitelné pro atypickou dopravu".
 • Interní poznámka - Poznámka k produktu, která slouží pouze pro Vaše interní účely. Na e-shopu se zákazníkům nezobrazuje.