Správa informačních e-mailů

Informační e-maily slouží pro ruční odeslání e-mailu v dané sekci Vaší administrace. Na následujícím obrázku vidíte jak odeslat Informační e-mail ze sekce objednávky.

V přehledu vidíte pro jaké sekce lze daný e-mail použít (Objednávky, Faktury, Proforma faktury, Dobropisy, Dodací listy). 

Nový e-mail přidáte kliknutím na tlačítko Přidat, otevře se Vám okno, do kterého vyplníte název e-mailu (tento název slouží pouze pro interní účely Vaší administrace).

Po přidání nového e-mailu nebo po kliknutí na konkrétní záznam se dostanete do editace e-mailu, ve které je možné editovat následující parametry:

  • Aktivní - Určuje, zda se tento e-mail bude zobrazovat v konkrétních sekcích Vaší administrace.
  • Název v menu - Slouží pouze pro interní účely Vaší administrace.
  • Použitelné na - Zde vyberete v jakých sekcích Vaší administrace se tento e-mail bude zobrazovat.

Následující parametry se nastavují pro všechny aktivní jazykové verze - povolené jazyky:

  • Předmět e-mailu - Předmět konkrétního e-mailu.
  • Text e-mailu - Editace textu samotného e-mailu. Po kliknutí se Vám zpřístupní přehledný WYSIWYG editor.

V předmětu e-mailu nebo v textu lze použít proměnné, které jsou vypsány ve spodní části editace daného e-mailu.