Vytvoření nového produktu

Nový produkt přidáte kliknutím na tlačítko Přidat. Otevře se Vám okno, do kterého vyplníte název produktu a vyberete hlavní kategorii. 

Produkt bude dostupný na URL adrese, která se skládá z adresy hlavní kategorie a adresy konkrétního produktu.