Export zákazníků do XML formátu

Vyexportovaný XML soubor je v takovém formátu, aby bylo možné provést případné úpravy a následně ho nahrát zpět, struktura souboru je následující:

 
CUSTOMER_NUMBER Unikátní zákaznické číslo
STORNO_ORDER Automatické storno objednávek = 1 - ano / 0 -ne
INVOICE_FIRM Fakturační údaje - Firma
INVOICE_ICO Fakturační údaje - IČO
INVOICE_DIC Fakturační údaje - DIČ
INVOICE_NAME Fakturační údaje - Jméno
INVOICE_SURNAME Fakturační údaje - Příjmení
INVOICE_STREET Fakturační údaje - Ulice
INVOICE_HOUSE_NUMBER Fakturační údaje - Číslo popisné
INVOICE_CITY Fakturační údaje - Město
INVOICE_ZIP Fakturační údaje - PSČ
INVOICE_COUNTRY Fakturační údaje - stát (CZ, SK, AT, BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE, UK, US, BY, HR, AL, LI, MD, NO, CH, UA, CS, IL, AL, CS, TR, BA, MX, IN, AE, TH, VN, AU, CN, IR, CA, PK, AF, AM, AZ, DO, HK, JP, QA, NZ, KP, KR, SG, AR, KW, BO, RU, IE, CO, ID, PE, EG, CL, PH, SA, VE, ZA, MK, EC, TN, CR, KZ, JO, PA, OM, MA, SN, TW, BR, MY, NG, ET)
DATE Datum vytvoření zákazníka ve formátu YYYY-mm-dd
INTERN_NOTE Interní poznámka
CONTACT_EMAIL Kontaktní e-mail, musí být unikátní
CONTACT_PHONE Kontaktní telefon
ALLOW_ACCOUNT Povolit uživatelský účet = 1 - ano / 0 - ne 
AUTHORIZED Autorizováno
LANGUAGE Jazyk zákazníka (cs, en, sk)
CURRENCY Výchozí měna zákazníka (CZK, AUD, BRL, BGN, CNY, DKK, EUR, PHP, HKD, HRK, INR, IDR, ILS, JPY, ZAR, KRW, CAD, HUF, MYR, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP, XDR)
ADDRESSES Doručovací adresy, každá adresa zvlášť v elementu ADDRESS. Struktura elementu address bude popsána níže.
 
 

Struktura elementu ADDRESS

DELIVERY_NAME Doručovací údaje - Jméno
DELIVERY_SURNAME Doručovací údaje - Příjmení
DELIVERY_FIRM Doručovací údaje - Firma
DELIVERY_STREET Doručovací údaje - Ulice
DELIVERY_HOUSE_NUMBER Doručovací údaje - Číslo popisné
DELIVERY_CITY Doručovací údaje - Město
DELIVERY_ZIP Doručovací údaje - PSČ
DELIVERY_COUNTRY Doručovací údaje - Stát (CZ, SK, AT, BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE, UK, US, BY, HR, AL, LI, MD, NO, CH, UA, CS, IL, AL, CS, TR, BA, MX, IN, AE, TH, VN, AU, CN, IR, CA, PK, AF, AM, AZ, DO, HK, JP, QA, NZ, KP, KR, SG, AR, KW, BO, RU, IE, CO, ID, PE, EG, CL, PH, SA, VE, ZA, MK, EC, TN, CR, KZ, JO, PA, OM, MA, SN, TW, BR, MY, NG, ET)
DEFAULT Výchozí adresa = 1 - ano / 0 - ne. Pokud bude hodnota 1, stávající výchozí adresa se přepíše na 0.