Vytvoření nového dobropisu

Dobropis musí být vždy spárovaný s daňovým dokladem. Proto je možné ho vytvořit pouze  z editace daňového dokladu použitím funkce Doklady / Vytvořit dobropis. Základní údaje se vyplní podle daného daňového dokladu.