Vzhled - Informační lišta

V této sekci si můžete nadefinovat informační lišty, které se budou zobrazovat v záhlaví Vašeho e-shopu. U každé lišty lze nastavit barvu pozadí, barvu písma a specifikovat datumové rozmezí, kdy se má lišta zobrazovat.

Viditelné lišty v přehledu se zobrazí v záhlaví Vašeho e-shopu pod sebou.

V přehledu vidíte název informační lišty a datum odkdy a dokdy se bude daná lišta zobrazovat (pokud je nastaveno) a také informaci, zda je lišta viditelná.

Přidání nové lišty

Novou lištu přidáte kliknutím na tlačítko Přidat. Otevře se Vám nové okno, do kterého zadáte název dané lišty. Po přidání se dostanete do editace konkrétní lišty, kde lze nastavit doplňující informace:

  • Obsah – Obsah této položky se zobrazí na e-shopu v dané liště, lze použít HTML tagy (nastavuje se pro všechny aktivní jazyky).
  • Název – Název lišty (slouží pouze pro lepší identifikaci lišt ve Vaší administraci).
  • Viditelné – Nastavuje, zda bude daná lišta viditelná na Vašem e-shopu.
  • Viditelné od – Nastavuje datum odkdy bude daná lišta zobrazena na Vašem e-shopu.
  • Viditelné do – Nastavuje datum dokdy bude daná lišta zobrazena na Vašem e-shopu.
  • Barva – Barva textu v dané liště.
  • Barva pozadí – Barva pozadí v dané liště.