Objednávky - Přehled - Historie importu plateb

Po úspěšném nahrání, nebo po kliknutí na položku Historie importu plateb, se dostanete do přehledu naimportovaných plateb. V přehledu vidíte následující údaje:

  • ID importu – Všechny platby z jednoho souboru mají stejné ID importu, díky kterému je možné vyfiltrovat konkrétní import. Po dokončení nového importu se Vám spustí filtrace právě naimportovaných plateb.
  • Platba – Základní informace o konkrétní platbě.
  • Informace o platbě – Doplňující informace o platbě.
  • Objednávka – V případě, že náš systém rozpozná objednávku podle Variabilního symbolu, zobrazí se zde odkaz na nalezenou objednávku. Pokud platba nenalezne příslušnou objednávku, budete o tom po zpracování platby informováni v posledním sloupci.
  • Soubor – Název naimportovaného souboru.
  • Zpracováno – Každá naimportovaná platba se bude zpracovávat postupně. Pokud máte nějaké nezpracované platby, budete o tom informování v horní části historie importu plateb.

Nové platby se zpracovávají postupně každou minutu, u každé platby se kontroluje propojení s objednávkou a přijatá částka. V případě, že systém nalezne objednávku a přijatá částka souhlasí, zobrazí se ve sloupci zpracováno tato ikona  a stav nalezené objednávky se změní podle nastavení. V případě, že systém nenašel objednávku nebo přijatá částka nesouhlasí, záznam s platbou se podbarví červeně a ve sloupci zpracováno se zobrazí ikona „vykřičníku“. Po najetí na tuto ikonu se Vám zobrazí přesný problém.

Více informací o importu plateb se dozvíte zde.