Seznam dodacích listů

Obsahuje dodací listy, které jsou spárovány s konkrétním uživatelem. Přehled dodacích listů obsahuje stejné údaje jako v sekci Objednávky / Dodací listy.

Dodací list který bude spárovaný se zákazníkem lze vytvořit z detailu objednávky která bude spárována se zákazníkem.