Ovládání - Základní přehled

Po přihlášení do administrace Vašeho e-shopu máte k dispozici rychlý přehled objednávek. Nad přehlednými grafy jsou přepínače, které Vám vypíšou data za vybrané období.

K dispozici máte 2 grafy:

  • První graf zobrazuje tržby za vybrané časové období.
  • Druhý graf zobrazuje počet objednávek za vybrané časové období.

Pod grafy jsou doplňující informace, které se opět vztahují k vybranému časovému období.

V základním přehledu je navíc zobrazen přehled deseti posledních objednávek.