Obsah - Blog - Rubriky

Články blogu lze řadit do rubrik. Přehled existujících rubrik je znázorněn na následujícím obrázku červenou barvou.

Nová rubrika

Novou rubriku přidáte kliknutím na tlačítko Přidat rubriku. Otevře se Vám nové okno, do kterého zadáte Název rubriky.

Pokud se nacházíte v nějaké rubrice, zobrazí se Vám nová tlačítka s funkcemi Upravit rubriku a Smazat rubriku.

Po kliknutí na tlačítko Upravit rubriku se otevře nové okno, ve kterém můžete nastavit název rubriky (pro všechny aktivní jazykové verze).