Nastavení prvků na titulní straně

Sekce prvky je rozdělena na dvě části. Levá část představuje titulní stranu Vašeho e-shopu a pravá část obsahuje použitelné prvky. Prvky, které se nachází v levé části budou viditelné.

Prvky můžete jednoduše přesouvat přidržením levého tlačítka myši na konkrétním prvku a přesunutím na požadovanou pozici.

Některé prvky jsou předdefinované od nás, např. Carousel nebo produkty. Tyto prvky jsme si nastavovali v předchozích záložkách sekce Vzhled / Titulní strana. Ostatní prvky si definujete sami v sekci Vzhled / Bannery.

Pokud kurzorem najedete na prvek, který jste si sami vytvořili, tak se Vám zobrazí v pravém, horním rohu následující možnosti . Kliknutím na ikonu "lupy" se Vám zobrazí náhled prvku. Kliknutím na ikonu "klíče" se dostanete do nastavení konkrétního prvku.

U vlastních prvků lze navíc definovat jejich šířku. Pokud přidržíte levé tlačítko myši na pravém okraji konkrétního prvku, šířka prvku se upravuje pohybem myši do levé nebo pravé strany.