Nastavení - Základní nastavení - One Stop Shop (OSS)

Ve Vašem e-shopu si můžete aktivovat režim One Stop Shop. Je určený pro podnikatele, kteří dodávají zboží nebo služby koncovým spotřebitelům v jiných státech EU. V systému si tak můžete nadefinovat pro každou zemi sazbu DPH, která tam platí. Pokud v základním nastavení aktivujete režim OSS, je nutné nastavit všechny náležitosti pro konkrétní země doručení. Pokud je aktivní OSS, tak v editaci konkrétní země je možné nastavit jestli jste pro danou zemi  plátce DPH, případně vybrat konkrétní sazbu.