Klíčová slova

V této sekci se nachází statistiky o klíčových slovech přes která Váš e-shop zákazníci nejvíce vyhledávali. Údaje se získávají z Vašeho Google analytics účtu. Z tohoto důvodu je pro zobrazení těchto statistik nutné mít správně propojený Google analytics účet v sekci Propojení / Google.

Klíčová slova jsou rozdělena do dvou sekcí Neplacené a Placené.

Statistiky vyhledávání lze filtrovat dle následujících údajů:

 • Datum od
 • Datum do
 • Maximální počet údajů. Určuje kolik posledních záznamů bude v přehledu zobrazeno.

K dispozici máte přehledný graf, který zobrazuje 6 nejvyhledávanějších klíčových slov. V případě, že celkový počet klíčových slov je vyšší, tak se následující slova slučují do položky Další klíčová slova.

Pod grafem máte k dispozici přehlednou tabulku, kde jsou rozepsána jednotlivá klíčová slova s podrobnými informacemi. Druhý řádek v tabulce (poslední řádek nad čarou) zobrazuje součet všech záznamů v tabulce.

V tabule se dozvíte následující údaje:

 • Počet návštěv - Celkový počet návštěv aktivních uživatelů Vaší stránky.
 • Noví uživatelé - Počet uživatelů, kteří stránky navštívili poprvé.
 • Počet uživatelů - Celkový počet uživatelů, kteří navštívili Vaši stránku.
 • Zobrazení stránek - Celkový počet zobrazení stránek, započítávají se i opakované zobrazení.
 • Průměrná doba trvání návštěvy - Průměrná délka relace.
 • Míra okamžitého opuštění - Procento návštěv jedné stránky, při kterých nedošlo k žádné interakci se stránkou. Návštěva s okamžitým opuštěním má trvání 0 sekund.
 • Transakce  - Představuje počet dokončených nákupů na Vašem e-shopu.
 • Tržby - Celkové tržby získané z elektronického obchodu.