Objednávky - Export

Export objednávek je možný v sekci Objednávky a podsekci Export.

 

Export objednávek může sloužit například k napojení na externí účetní systémy. Nyní se podíváme, jak nastavit požadovaný export.

Před samotným exportem lze doupravit následující parametry:

  • Typ exportu - Vyberete jeden z předem nastavených typů, které lze upravit v záložce Typy exportu.
  • Nastavení exportu - Vyberete jednu z těchto možností: Všechny objednávky (vyexportují se úplně všechny objednávky), V rozmezí (zobrazí se datumové položky, do kterých zadáte požadovaný rozsah datumů ve formátu dd.mm.YYYY H:i), Jen nové nebo změněné (po každém exportu se uloží aktuální datum a při následujícím exportu budou exportovány pouze nové nebo změněné objednávky).
  • Permanentní odkaz - Tento odkaz lze použít pro externí export bez potřeby přihlášení do administrace Vašeho e-shopu. Tento odkaz se automaticky mění na základě výběru typu exportu nebo nastavení exportu.

Samotný export provedete kliknutím na tlačítko Exportovat nebo navštívením odkazu z položky Permanentní odkaz.

Více informací: