Nastavení - Hosting - Nastavení DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technologie, která slouží k ověření autenticity e-mailových zpráv. Pomocí DKIM je možné zkontrolovat, zda byl e-mail skutečně odeslán od určité domény a zda nebyl na cestě ke klientovi pozměněn.

Nastavení DKIM vyžaduje konfiguraci DNS záznamů pro doménu, a to prostřednictvím CNAME záznamu. Zde jsou potřebné informace:

  • Typ záznamu: CNAME
  • Záznam: nody._domainkey
  • Hodnota: dkim.mujnody.eu

Je důležité, aby uživatelé domény provedli tuto konfiguraci v nastavení své DNS, aby zabezpečili správnou funkci DKIM a zvýšili důvěryhodnost svých odesílaných e-mailů.

V případě že využíváte naše nameservery nebo NSSET NODY, nemusíte provádět žádnou akci.