Propojení - Twisto

Díky Twisto službě můžete Vašim zákazníkům nabídnout odložení platby za zakoupené zboží. V případě, že zákazník vybere možnost platby pomocí služby Twisto a zároveň máte správně nastavené API propojení, dojde po dokončení objednávky k vytvoření faktury ve službě Twisto.

Nastavení API propojení

K nastavení API propojení potřebujete nastavit Veřejný klíč a Tajný klíč, který najdete ve Vaší administraci Twisto služby. Tyto klíče vložíte do příslušných položek v sekci Propojení / Twisto (Základní nastavení)

nebo v nastavení konkrétní platby se způsobem platby „Twisto“.

Seznam faktur

Seznam faktur evidovaných ve službě Twisto můžete sledovat přímo v administraci Vašeho e-shopu a to v sekci Propojení / Twisto (Faktury)

nebo v detailu konkrétní objednávky, v záložce „Twisto faktury“.

Podbarvení záznamu v seznamu faktur znázorňuje stav faktury:

  • Bílá – Zaevidovaná faktura. Tuto fakturu je možné aktivovat nebo zrušit, kliknutím na celý záznam je možné fakturu editovat (bude popsáno níže).
  • Zelená – Aktivovaná faktura. Fakturu aktivujte ve chvíli, kdy dochází k reálnému odeslání zboží zákazníkovi. Tuto fakturu je možné vytisknout, Vrátit (bude popsáno níže), Odeslat e-mail (bude popsáno níže).
  • Červená – Zrušená faktura. S touto fakturou již nelze provádět žádnou další akci.
  • Oranžová – Označuje celou vrácenou objednávku. Tuto fakturu je možné pouze vytisknout.

Seznam faktur

Po kliknutí na záznam typu „zaevidovaná faktura“ se Vám otevře nové okno, ve kterém je možné tuto fakturu evidovat.

Lze editovat variabilní symbol. Zpravidla se používá číslo objednávky, pod kterou máte danou objednávku evidovanou v administraci Vašeho e-shopu, jelikož pomocí této položky dochází k párování objednávky s Twisto fakturou.

Níže máte přehled všech položek na faktuře a lze editovat následující údaje:

  • Typ – Vyberte typ položky
  • Název – Název položky
  • Ks – Počet kusů
  • DPH – Vyberte DPH
  • Cena s DPH – Celková cena všech kusů, včetně DPH

Kliknutím na tlačítko Přidat položku se Vám objeví nový řádek, který po vyplnění a uložení přidá novou položku do faktury.

Vrácení aktivované objednávky

Pokud zákazník vrátí zboží z aktivované faktury, můžete u záznamu kliknout na následující ikonu , otevře se Vám nové okno

Zde máte možnost vrátit celou objednávku (kliknutím na tlačítko Vrátit celou objednávku, záznam v přehledu se podbarví oranžově). Nebo pouze její části a to tak, že u konkrétních položek vyberete počet kusů, které zákazník vrátil a kliknete na tlačítko Uložit. Tato metoda není vhodná, pokud v objednávce nezůstane žádné další zboží. V tom případě to Twisto systém nepřijme a nahlásí chybu. Pokud tedy vracíte celou objednávku použijte tlačítko Vrátit celou objednávku.

Pokud zákazníkovi vracíte nějakou částku, vyplňte příslušnou částku do položky Vrátit částku. Do faktury se vloží nová položka typu „Vrácená částka“ a celková cena faktury se sníží o tuto částku.

Nastavení e-mailu

V této části si můžete předdefinovat e-mail, který odesíláte kliknutím na ikonu   u aktivované faktury v přehledu faktur. V e-mailu lze využít proměnné, které máte vypsané v pravé části.

Po kliknutí na ikonu se Vám otevře nové okno:

Položky v tomto okně se vyplní právě podle předchozího nastavení. Před samotným odesláním lze položky ještě upravit.