Nastavení produktů na titulní straně

Zde si můžete nadefinovat produkty, které budou viditelné na titulní straně. Sekce produkty bude mít na Vašem e-shopu nadpis, který si nadefinujete pomocí parametru Nadpis (zvlášť pro všechny aktivní jazykové verze).

Produkty budou seřazeny tak, jak je vidíte v přehledu. Jejich pořadí lze měnit a to tak, že najedete na konkrétní záznam a v posledním sloupci se zobrazí ikona , na které stačí přidržet levé tlačítko myši a přesunout záznam na požadovanou pozici. Novou pozici je potřeba uložit kliknutím na tlačítko Uložit.

Nový produkt přidáte kliknutím na tlačítko Přidat. Otevře se Vám okno, do kterého začnete psát název produktu. Našeptávač produktů Vám dá na výběr z existujících produktů, vyberte požadovaný produkt a kliknete na tlačítko Přidat

Prvek produkty nebude na titulní straně viditelný pokud ho neaktivujete v sekci Prvky.