Správa informačních SMS

Informační e-maily slouží pro ruční odeslání e-mailu v dané sekci Vaší administrace. Na následujícím obrázku vidíte jak odeslat Informační e-mail ze sekce objednávky.

V přehledu vidíte pro jaké sekce lze daný e-mail použít (Objednávky, Faktury, Proforma faktury, Dobropisy, Dodací listy, Reklamace). 

Nový sms přidáte kliknutím na tlačítko Přidat, otevře se Vám okno, do kterého vyplníte název SMS (tento název slouží pouze pro interní účely Vaší administrace).

Po přidání nové SMS nebo po kliknutí na konkrétní záznam se dostanete do editace SMS, ve které je možné editovat následující parametry:

  • Aktivní - Určuje, zda se tato SMS bude zobrazovat v konkrétních sekcích Vaší administrace.
  • Název v menu - Slouží pouze pro interní účely Vaší administrace.
  • Použitelné na - Zde vyberete v jakých sekcích Vaší administrace se tato SMS bude zobrazovat.

Následující parametry se nastavují pro všechny aktivní jazykové verze - povolené jazyky:

  • Text - Obsah Vaší SMS zprávy.

V předmětu e-mailu nebo v textu lze použít proměnné, které jsou vypsány ve spodní části editace daného e-mailu.