Nastavení doručovacích adres

Doručovacích adres může být vedeno na jednoho zákazníka více. Novou adresu přidáte tlačítkem "Přidat". Vyplňují se zde položky: výchozí, jméno a příjmení, název společnosti (v případ, že se jedná o firmu), ulice, číslo domu, město, PSČ, stát. 

Lze nastavit více adres, ale pouze jedna je výchozí (výchozí adresa se bude vyplňovat v případech, kdy je potřeba načíst data o zákazníkovi). Výchozí adresu je možno měnit v přehledu adres kliknutím na ikonu  u konkrétního záznamu.