Nastavení - Objednávky - Vlastní položky

V nastavení objednávek se nachází velmi užitečná funkce pro e-shopy, které potřebují do objednávky dostat nějaké doplňující informace nad rámec výchozích položek v košíku. Například pokud nabízíte ubytování, tak lze do košíku přidat doplňující položku třeba „Počet hostů“. Doplnění položek je velmi univerzální, takže se nemusí jednat pouze o číselnou položku, ale lze nastavit jakoukoliv hodnotu potřebujete. Popis jednotlivých typů položek bude rozepsán níže.

Sekce

Jako první, co musíte udělat při doplňování vlastních položek je to, že si vytvoříte novou sekci. Sekce slouží k přehlednějšímu zobrazení položek v košíku Vašeho e-shopu. Na předchozím obrázku vidíte příklad nastavení položky "Počet hostů" v sekci "Doplňující informace". Zobrazení této položky na e-shopu vidíte na následujícím obrázku.

Vytvoření nové sekce

Novou sekci vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat sekci. Otevře se Vám nové okno, do kterého vyplníte Název sekce.

Editace sekce

Sekci upravíte kliknutím na tlačítko Upravit sekci. Otevře se Vám nové okno, ve kterém můžete upravit název dané sekce (pro každou aktivní jazykovou verzi). Vždy editujete sekci, ve které se zrovna nacházíte. Přepínat mezi sekcemi můžete pomocí záložek, které vidíte na následujícím obrázku.

Položky

V každé sekci vidíte přehled položek, které se v dané sekci nachází. Tyto položky lze řadit a to tak, že najedete na konkrétní záznam, v posledním sloupci se Vám zobrazí ikona . Přidržením levého tlačítka myši na této ikoně můžete záznam přeřadit na požadovanou pozici. Nové pořadí uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Přidání nové položky

Novou položku přidáte kliknutím na tlačítko Přidat položku. Otevře se Vám nové okno, do kterého vyplníte název položky a vyberete typ. Typy položek budou rozebrány níže. Po přidání nového záznamu se dostanete do editace nově vytvořené položky.

Editace položky

Do editace položky se dostanete kliknutím na konkrétní záznam v přehledu položek. V editaci lze upravit název položky (Pro všechny aktivní jazykové verze).  Dále je možné nastavit, do které sekce tato položka patří a typ položky.

Typy položek

Podle typu položky se Vám zpřístupní rozdílné doplňující nastavení. Rozebereme si dostupné typy položek a jejich doplňující nastavení:

  • Textová hodnota – Klasická textová položka, do které lze zadat jakýkoliv text. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná), Nastavit maximální počet znaků (určuje kolik maximálně znaků můžete do položky vložit).

  • Textová oblast – textová položka (víceřádková), do které lze zadat jakýkoliv text. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná), Nastavit maximální počet znaků (určuje kolik maximálně znaků můžete do položky vložit).

  • Číselná hodnota - Číselná položka, do které lze zadat pouze číslo. Doplňující nastavení: Povinná položka (určuje, zda bude tato položka povinná), Desetinná místa (určuje počet desetinných míst), Minimální hodnota (určuje jaké minimální číslo lze vložit), Maximální hodnota (určuje jaké maximální číslo lze vložit).
  • Ano / Ne – Položka pro zaškrtnutí Ano / Ne
  • Výběr – Pole s výběrem předem definovaných hodnot. Hodnoty pro výběr nastavte v levé sekci (zvlášť pro každou aktivní jazykovou verzi, na jeden řádek vložte jednu hodnotu).