Produkty - Export

Export produktů je možný v sekci Produkty a podsekci Export.

Export produktů může sloužit například k napojení na externí systémy. Export a Import je plně kompatibilní, takže je možné exportovat potřebné produkty, provést potřebné úpravy a naimportovat zpět. Nyní se podíváme jak nastavit požadovaný export.

Před samotným exportem lze doupravit následující parametry:

  • Typ exportu - Vyberete jeden z předem nastavených typů, které lze upravit v záložce Typy exportu.
  • Formát - Vyberete jeden z dostupných formátu (XML, CSV).
  • Filtrace - Lze exportovat pouze určitou část záznamů na základě vyplnění údajů do filtrace. Položka Jazyk určuje v jakém jazyku budou záznamy exportovány.

Samotný export provedete kliknutím na tlačítko Exportovat nebo navštívením odkazu z položky Permanentní odkaz. Permanentní odkaz se mění na základě změny jednoho z předchozích nastavení. Permanentní odkaz lze použít i bez nutnosti přihlášení do administrace Vašeho e-shopu.

Více informací: