Detail objednávky

Po vytvoření nové objednávky nebo po kliknutí na konkrétní objednávku se dostanete do detailu objednávky.

V horní části máte k dispozici užitečné funkce, které následně rozebereme:

 

 • Uložit - Uloží provedené změny v objednávce.
 • Tisk - V části tisk máte možnost vyexportovat detail objednávky do PDF souboru, nebo spustit klasickou funkci prohlížeče pro tisk.
 • E-mail - Po rozkliknutí položky e-mail dostanete na výběr e-maily, které si předem nadefinujete v sekci Nastavení / e-maily (informační e-maily). Po vybrání konkrétního e-mailu se Vám zobrazí okno, ve kterém budete mít předvyplněny nastavené údaje, které lze dodatečně upravit a odeslat e-mail.
 • SMS - Po rozkliknutí položky SMS dostanete na výběr SMS zprávy, které si předem nadefinujete v sekci Nastavení / SMS (informační SMS). Po vybrání konkrétní SMS zprávy se Vám zobrazí okno, ve kterém budete mít předvyplněny nastavené údaje, které lze dodatečně upravit a odeslat SMS.
 • Zásilka - Tato možnost se Vám zobrazí pouze v případě, že jste jako způsob dopravy v položkách níže vybrali způsob, který umožňuje propojení na dopravce. Po vybrání možnosti Generovat štítek se objednávka odešle dopravci, vygeneruje se štítek a zároveň se vyplní položka Číslo zásilky.
 • Doklady - Po rozkliknutí této položky dostanete na výběr buď vytvoření nového dokladu (daňový doklad, dobropis, PROFORMA faktura) nebo můžete přejít na již existující doklad, který je spárovaný s touto objednávkou.
 • Export - Vyběrěm konkrétního typu exportu, provedete export konkrétní objednávky. Typy exportu lze editovat zde.
 • Kopie - Tyto funkce slouží k rychlému vytvoření kopie konkrétní objednávky s novým kódem. Lze vybrat, zda budete kopírovat pouze kontaktní údajebez dopravy a platby (do nové objednávky se zkopírují všechny položky kromě dopravy a platby), celá objednávka (kopírují se i všechny položky které objednávka obsahuje). Po vytvoření kopie budete přesměrování do detailu právě vytvořené objednávky.
 • Smazat - Tato funkce definitivně smaže objednávku.

Pod tlačítky s hlavními funkcemi jsou k dispozici údaje o zákazníkovi, tedy Fakturační údaje a Dodací údaje. Tyto údaje lze měnit kliknutím na ikonku tužky  vedle nadpisu konkrétní sekce.  Sekce mapa se generuje na základě vyplněných dodacích údajů (případně fakturačních údajů, pokud jsou dodací údaje stejné jako fakturační).

V editaci fakturačních údajů se nachází 2 užitečné funkce. A to ikonky za položkami IČO a DIČ. Ikona za položkou IČO Vám načte údaje o firmě z Aresu a automatický doplní do příslušných položek. Ikona za položkou DIČ Vám zkontroluje zda jste zadali platné DIČ, v případě že se jedná o existující DIČ, tak se Vám zobrazí zelená ikona , v případě neexistujícího DIČ se zobrazí červená ikona .

Pokud zákazník při objednávce vyplnil poznámku, máte ji k dispozici ve žluté oblasti pod fakturačními údaji. Tuto poznámku lze upravit  kliknutím na ikonku tužky .

Pomocné funkce v editaci fakturačních údajů:

Načíst dat z Aresu

Pro vyplňování fakturačních údajů o firmě je tu velmi užitečná funkce, díky které nemusíte vyplňovat veškeré údaje, ale stačí zadat pouze IČO firmy a kliknout na ikonku, která načte veškeré údaje z databáze služby Ares. Tyto údaje vyplní do příslušných položek.

 

Kontrola DIČ

Po vyplnění DIČ firmy je možné ověřit jeho platnost kliknutím na ikonku „oka“ vedle příslušného políčka. Tím se náš systém spojí s registrem pro ověřování daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v členském státě EU. V případě platného DIČ se Vám místo „oka“ zobrazí ikona .

 

Daňový režim

Při normálním daňovém režimu bude zákazníkovi vystavena faktura včetně DPH, povinnost odvést DPH zůstává u prodejce.

Při použití režimu Reverse charge bude zákazníkovi vystavena faktura bez DPH, povinnost odvést DPH se přenese na zákazníka, který je plátcem DPH. Obvykle má povinnost přiznat a zaplatit daň prodávající (dodavatel), v některých případech určených legislativou má však tuto povinnost kupující (odběratel). Přenesená daňová povinnost se uplatňuje ve dvou rovinách, v zahraničním obchodním styku (uvnitř EU), ale v některých případech (definovaných zákonem) i v tuzemském obchodním styku.

 

Informace o objednávce:

 • Vytvořeno - Informační položka - datum a čas vytvoření objednávky.
 • Status - Aktuální stav, ve které se objednávka nachází, stavy objednávek se předem definují v sekci Nastavení / Objednávky (Stavy objednávek)
 • Stav platby - V této položce určíte, zda je objednávka zaplacena nebo ne.
 • Jazyk tisku - Určuje, v jakém jazyce bude objednávka vytištěna.
 • Měna - Určuje, v jaké měně je objednávka vedena.
 • Číslo zásilky - Číslo zásilky se generuje automaticky po odeslání objednávky dopravci. Objednávku odešlete dopravci v případě, že měníte stav objednávky na stav, který má v Nastavení  / Objednávky (Stavy objednávek) u konkrétního stavu vybranou možnost Odeslat dopravci.

Změna měny

V editaci objednávky je možné změnit vybranou měnu dané objednávky. Měnu změníte kliknutím na ikonu tužky, která se zobrazí po najetí myši do položky „Měna“.

Kliknutím na ikonu tužky, se Vám zobrazí nové okno, ve kterém vyberete novou měnu, ve které bude daná objednávka vedena.

Kliknutím na tlačítko uložit dojde ke změně měny. Pokud vyberete položku „Přepočítat“ dojde k automatickému přepočtu cen u všech položek podle aktuálního kurzu dle ČNB.

Následují tyto záložky: 

Položky

Kompletní přehled položek, které se nachází v objednávce. Položky lze upravovat (kliknutím na konkrétní záznam) nebo přidávat nový záznam kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem požadované položky. Přidat můžete následující položky:

 • Produkt - Budete vyzváni k tomu, abyste vyplnili údaje produktu (kód, název) a ceny. Položku Cena s DPH zaškrtněte v případě, že v položce Cena máte vyplněnou cenu s DPH.
 • Služba - Vyplňujete zde v podstatě stejné údaje jako u produktu.
 • Sleva - Vyplníte název slevy a částku.
 • Úhrada - Vyberete typ úhrady ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Platby) a částku k úhradě. V přehledu se tato částka zobrazí jako záporná hodnota.
 • Způsob dopravy - Vyberete způsob dopravy ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Dopravy) a cenu za dopravu.
 • Položky z jiné objednávky - Po výběru této možnosti se Vám otevře okno ve kterém bude možné vybrat konkrétní objednávku, ze které se nakopírují všechny položky, které tato objednávka obsahuje. Navíc lze nastavit zda si přejete změnit stav u původní objednávky nebo jestli chcete odečíst kusy ze skladu.

Tyto záznamy lze editovat kliknutím na konkrétní záznam. Při editaci se Vám zobrazí stejné okno jako když přidáváte nový záznam. V přehledu záznamů můžete vidět základní údaje o dané položce. Položka kusy bude zobrazena červenou barvou v případě, že se jedná o více než jeden kus. Položka DPH se zobrazí pouze v případě, že máte v Nastavení / Základní nastavení (Fakturační údaje) vybranou možnost Plátce DPH.

Doplňující údaje

V doplňujících informacích najdete informace o objednávce jako:

 • IP - IP adresa, ze které byla objednávka vytvořena.
 • Odkazující stránka - Stránka, ze které zákazník přišel na Váš e-shop.
 • Váha - Váha celkové objednávky v kilogramech (Důležitý údaj například pro export do systému české pošty).
 • Pojištění zásilky - Údaj, na kolik korun chcete zásilku pojistit (Důležitý údaj například pro export do systému české pošty).
 • Dále se zde mohou objevit další doplňující údaje v závislosti na výběru dopravy. Může to být například údaj (Velikost, Cenný obsah, Křehké, Ekonomický režim). Tyto údaje jsou důležité pro export do systému příslušného dopravce.

Historie

V této části máte kompletní historii akcí, které byly s danou objednávkou provedeny.

Doklady

Přehled dokladů, které jsou s objednávkou spárovány.