Nastavení EET

Ve Sbírce zákonů byl dne 28. prosince 2022 vyhlášen zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční.

Elektronická evidence tržeb je způsob evidování tržeb, kdy jsou údaje o transakcích posílány online na státní správu. Systém je na EET plně připraven, na Vás je pouze zadat požadované údaje, což provedete právě v tomto nastavení.

  • Aktivní - Po zaškrtnutí bude EET aktivní. V případě, že u platby, která je uvedena na objednávce je nastavena možnost odesílat do EET, budou se tyto tržby automaticky odesílat.
  • DIČ poplatníka pro EET - DIČ z tohoto pole slouží pro Vaši identifikaci pro EET. Je nutné jej zadat i pokud jste neplátce daně.
  • ID provozovny - Číslo provozovny, které lze vygenerovat na stránkách Ministerstva financí.
  • Certifikát - Nahrajte certifikát ve formátu P12, tento certifikát získáte na finanční správě EET.