Nastavení - Zákazníci

Hlavním cílem každého e-shopu by mělo být to, aby zaujal co nejvíce zákazníků. Pro zjednodušení činnosti na Vašem e-shopu má Váš zákazník možnost vytvořit si vlastní účet. Nastavení těchto účtů se provádí v sekci Nastavení a následně v podsekci Zákazníci

V první záložce Zákazníci naleznete základní nastavení zákazníků.

  • Telefon jako povinná položka - Určuje, zda bude položka "Telefon" povinná. V případě výběru této možnosti bude každý nový zákazník donucen vyplnit telefonní číslo, jak ve vlastní registraci přímo na e-shopu, tak v editaci zákazníků ve Vaší administraci.
  • Vyžadovat autorizaci - Po výběru této možnosti se každý nový zákazník nebude moci přihlásit ke svému účtu až do chvíle, než ho administrátor e-shopu autorizuje v editaci zákazníků.

Další záložky: