Propojení - Pohoda

Pohoda je oblíbený účetní systém od společnosti Stormware. Náš systém Vám nabízí pohodlné propojení s tímto systémem. Lze tak přenášet data z Vašeho e-shopu do Pohody a zpětně do Vašeho e-shopu.

Data lze přenášet pomocí Importu a Exportu. Veškeré funkce vyvolávající přenos dat se spouští přímo ze systému Pohoda. Je tedy nezbytné nastavit URL adresy konkrétních akcí ve Vašem Pohoda systému.

V sekci Propojení / Pohoda lze nastavit konkrétní chování při převodu dat. Pro aktivaci propojení je nutné mít vybranou položku Aktivní. Díky tomu se Vám zpřístupní doplňující nastavení, které si rozebereme níže. Zobrazí se Vám i URL adresy pro jednotlivé akce, které je potřeba vložit do nastavení systému Pohoda (bude vysvětleno v části Nastavení systému Pohoda). Aktivací se Vám vygeneruje přístupový klíč, díky kterému je možné přistupovat k URL adresám, které zajišťují přenos dat. V případě, že máte podezření na zneužití přístupového klíče, klikněte na tlačítko Vygenerovat nový klíč. Tím se Vám vygeneruje nový přístupový klíč a je tedy nutné nastavit nové URL adresy v nastavení systému Pohoda.  Přístupový klíč nesdělujte nikomu, kdo nemá mít přístup k administraci Vašeho e-shopu!

Nastavení systému Pohoda

Komunikace s Vaším e-shopem funguje pomocí funkce Internetové obchodování. Ve Vašem systému Pohoda otevřete záložku Nastavení / Internetové obchody / Nastavení internetových obchodů.

 

Otevře se Vám nastavení internetového obchodu. V levé části vyberte možnost Obecný internetový obchod a vyplňte název obchodu a WWW adresu, na které je Váš e-shop dostupný.

Jako další Vás budou zajímat záložky Export a Import.

V záložce export se nastavují URL adresy, které zpracují export dat z programu Pohoda a naimportují je do Vašeho e-shopu.

URL adresy najdete v administraci Vašeho e-shopu, v sekci Propojení / Pohoda. Jelikož se jedná o Export ze systému Pohoda, tak v administraci Vašeho e-shopu se jedná o Import. Budou Vás tedy zajímat URL adresy ze sekce Import ze systému Pohoda.

V záložce Import se nastavují URL adresy, které zpracují import dat do programu Pohoda vyexportováním dat z Vašeho e-shopu.

URL adresy najdete v administraci Vašeho e-shopu, v sekci Propojení / Pohoda. Jelikož se jedná o import do systému Pohoda, tak v administraci Vašeho e-shopu se jedná o Export. Budou Vás tedy zajímat URL adresy ze sekce Export do systému Pohoda.

Nastavení kategorií

Při importu produktů z Pohody je potřeba mít správně spárované kategorie. Pokud produkt nebude mít spárovanou kategorii bude produkt vložen do nové kategorie s názvem „Kategorie“.

Nejdříve je potřeba vytvořit seznam kategorií v systému Pohoda. To uděláte výběrem možnosti Nastavení / Internetové obchody / Kategorie internetových obchodů.

Otevře se Vám nastavení kategorií. Zde si vytvoříte všechny potřebné kategorie, které máte i na Vašem e-shopu.

Pro spárování kategorií s kategoriemi na Vašem e-shopu pro Vás bude podstatný sloupec ID v přehledu kategorií. ID konkrétní kategorie vložíte ke stejné kategorii ve Vašem e-shopu, v detailu konkrétní kategorie.

Spuštění přenosu dat

Celý přenos dat se spouští přímo v systému Pohoda, a to v sekci Soubor / Datová komunikace / Internetové obchodování.

Pokud máte správně nastavený internetový obchod, otevře se Vám průvodce přenosem dat. V prvním kroku vyberte konkrétní internetový obchod.

V dalším kroku vyberete, jestli chcete odeslat data z Pohody do internetového obchodu, nebo stáhnout data z internetového obchodu do Pohody.

V dalším kroku vyberte, která data se budou přenášet.

A v posledním kroku je možnost filtrace, kdy vyberete buď všechny záznamy nebo nastavíte, která data se mají přenášet na základě vyplněné filtrace.

Export do systému Pohoda

 

Export objednávek

V sekci Propojení / Pohoda máte pod URL adresou pro nastavení přenosu informaci o počtu nevyexportovaných objednávek. Pokud ve Vašem e-shopu existují objednávky, které ještě nebyly vyexportovány,  zobrazí se zde konkrétní počet objednávek, které je možné vyexportovat.

Všechny objednávky, které vyexportujete do Pohody, se zapíšou do tabulky v sekci Propojení / Pohoda / Seznam exportovaných objednávek.

Pokud dojde k nějakému problému na straně Pohody a záznam se nenaimportuje správně, je možné záznam o exportu smazat z tabulky se seznamem vyexportovaných záznamů. V tom případě tato objednávka bude exportována při dalším požadavku na export.

Objednávky v systému Pohoda jsou k dispozici v sekci Fakturace / Přijaté objednávky. Budou přeneseny základní informace o objednávce, jako jsou informace o odběrateli, položky objednávky, informace o ceně. Kód objednávky z Vašeho e-shopu se přenese do položky Doklad. Tato položka není v systému Pohoda unikátní, nelze tak zařídit spárování při opakovaném importu. V případě, že stejnou objednávku naimportujete podruhé, bude vytvořena nová objednávka.

V administraci Vašeho e-shopu je možné nastavit více stavů objednávky. V Pohodě je možné určit, zda je objednávka vyřízena nebo ne. V přehledu přijatých objednávek tuto informaci udává sloupec „Vyřízeno“.

V administraci e-shopu je možné nastavit, které objednávky budou přeneseny jako vyřízené podle aktuálního stavu objednávky.

Při nastavení, které vidíme na obrázku, budou objednávky, které se nachází ve stavu „Vyřízena“ přeneseny jako vyřízené.

 

Export zákazníků

V sekci Propojení / Pohoda máte pod URL adresou pro nastavení přenosu informaci o počtu nevyexportovaných zákazníků. Pokud ve Vašem e-shopu existují zákazníci, kteří ještě nebyli vyexportováni, zobrazí se zde konkrétní počet zákazníků, které je možné vyexportovat.

Všechny zákazníky, které vyexportujete do Pohody, se zapíšou do tabulky v sekci Propojení / Pohoda / Seznam exportovaných zákazníků.

Pokud dojde k nějakému problému na straně Pohody a záznam se nenaimportuje správně, je možné záznam o exportu smazat z tabulky se seznamem vyexportovaných záznamů. V tomto případě tento zákazník bude exportován při dalším požadavku na export.

Zákazníci v systému Pohoda jsou k dispozici v sekci Adresář / Adresář. Budou přeneseny základní informace o zákazníkovi, jako je fakturační adresa, doručovací adresy a kontaktní údaje.

 

Export produktů

V sekci Propojení / Pohoda máte pod URL adresou pro nastavení přenosu informaci o počtu nevyexportovaných produktů. Pokud ve Vašem e-shopu existují produkty, které ještě nebyly vyexportovány, zobrazí se zde konkrétní počet produktů, které je možné vyexportovat.

Všechny produkty, které vyexportujete do Pohody, se zapíšou do tabulky v sekci Propojení / Pohoda / Seznam exportovaných produktů.

Pokud dojde k nějakému problému na straně Pohody a záznam se nenaimportuje správně, je možné záznam o exportu smazat z tabulky se seznamem vyexportovaných záznamů. V tom případě tento produkt bude exportován při dalším požadavku na export.

Produkty v systému Pohoda jsou k dispozici v sekci Sklady / Zásoby. Budou přeneseny základní informace o produktu, jako je Kód produktu, Název, Popis, Nákupní cena, Prodejní cena, Kategorie.

V nastavení exportu ve Vaší administraci lze nastavit Cenovou skupinu a členění, do kterých mají být zařazeny nově naimportované produkty.

Import ze systému Pohoda

 

Import objednávek

Po dokončení průvodce, který odešle data do internetového obchodu, nedojde ke zpracování ihned. Data se nejprve uloží a následně dojde k postupnému zpracování. O výsledku budete informováni v administraci Vašeho e-shopu pomocí Upozornění. Zpracování uložených dat probíhá jednou za 5 minut. Záleží ale na počtu záznamů, které jsou připraveny ke zpracování před Vámi. Průběh zpracování můžete sledovat v sekci Propojení / Pohoda.

U objednávek je pro lepší přehlednost uvedeno u každého zpracování ID konkrétního importu.

Objednávky se párují podle položky „Doklad“ a přenáší se všechny základní informace o objednávce jako Doklad a informace o odběrateli, případně jednotlivé položky.

Pokud ve Vašem e-shopu existuje objednávka, která má stejný kód, bude se jednat o editaci objednávky. V opačném případě bude vytvořena nová objednávka. Import objednávek má i svoje nastavení:

  • Objednávky – Prefix – Jelikož v Pohodě není rozdělení kódu podle prefixu a kódu je tedy nutné zadat počet znaků, které rozdělí daný doklad na prefix a kód. Pokud tedy v e-shopu používáte jako prefix současný rok například 2021, zadejte do položky „Objednávky - Prefix“ 4.
  • Objednávky - Importovat položky – Určuje, zda se budou importovat i jednotlivé položky. Pokud tuto možnost nevyberete, aktualizují se pouze základní informace o objednávce, bez importu položek. Je to vhodné například při zpětném importu po vyřízení objednávky. Jelikož u položek v Pohodě nelze určit přesný kód a typ produktu, jsou všechny položky importované jako „Produkt“. V již existující objednávce na e-shopu by to mohlo způsobovat problémy.
  • Objednávky - Vyřízené objednávky změnit na stav – U objednávek, které jsou v Pohodě označeny jako vyřízené, je možné nastavit změnu stavu.

 

Import zákazníků

Po dokončení průvodce, který odešle data do internetového obchodu, nedojde ke zpracování ihned. Data se nejprve uloží a následně dojde k postupnému zpracování. O výsledku budete informováni v administraci Vašeho e-shopu pomocí Upozornění

Přenáší se základní informace o zákazníkovi jako fakturační údaje, dodací údaje, kontaktní údaje. Po dokončení se informace o importu zapíše do přehledu importovaných zákazníků.

 

Import produktů

Po dokončení průvodce, který odešle data do internetového obchodu, nedojde ke zpracování ihned. Data se nejprve uloží a následně dojde k postupnému zpracování. O výsledku budete informováni v administraci Vašeho e-shopu pomocí Upozornění

Přenáší se základní informace o produktu jako kód produktu, název, popis. V případě, že produkt s daným kódem již existuje, dojde k aktualizaci daného produktu. V opačném případě bude založen nový produkt. Po dokončení se informace o importu zapíše do historie importovaných produktů.

Popis produktu se v Pohodě nerozděluje na krátký popis a dlouhý popis, existuje zde pouze položka „Text“. V administraci Vašeho e-shopu v nastavení importu je možné nastavit, zda se má obsah položky „Text“ uložit jako Krátký nebo Dlouhý popis.

V případě, že najdete nějaké propojení se systémem Pohoda, které náš systém neumí nebo že současné propojení nefunguje podle Vašich představ, napište nám na info@nody.cz a rádi Vám propojení upravíme podle Vašich představ.