Vzhled - Menu

Hlavní menu Vašeho e-shopu se nastavuje v sekci Vzhled / Menu.

V této části vidíte přehled položek, které se nachází v hlavním menu Vašeho e-shopu. Rozebereme si jednotlivé sloupce přehledu: 

  • Pořadí - Jedná se pouze o informativní sloupec, který ukazuje na to, v jaké pořadí budou položky zobrazeny. Pořadí položek lze měnit tak, že najedeme na konkrétní záznam a v posledním sloupci se zobrazí ikona . Přidržením levého tlačítka myši na této ikoně můžeme záznamy posouvat tak, jak potřebujeme. Změnu pořadí je nutné uložit tlačítkem Uložit.
  • Název - Zobrazuje název položky tak, jak bude zobrazena v hlavním menu Vašeho e-shopu. (výjimkou je hromadná položka Všechny hlavní kategorie. Tato položka nám přidá všechny Kategorie první úrovně). Pod názvem se zobrazuje cesta, kam bude položka směřovat.
  • Typ - Zobrazuje typ položky menu. Jednotlivé typy si rozebereme níže v části přidávání nové položky.
  • Aktivní - Ukazuje, zda bude položka viditelná v menu.
  • Otevřít v novém okně - Zobrazuje informaci, zda se konkrétní cesta po kliknutí otevře v novém okně nebo ne .

Položky menu lze filtrovat na základě Vámi vyplněných údajů. Filtraci spustíte kliknutím na tlačítko Filtr.

Více informací: