Nastavení SEO produktu

V této části lze nastavit SEO pro konkrétní produkt. To znamená, že je možné nastavit tagy title a description (zvlášť pro všechny jazykové verze, tyto tagy jsou důležité pro vyhledávače) a obrázek pro sociální sítě (jedná se o obrázek, který se bude zobrazovat na sociálních sítích v případě sdílení tohoto produktu). Pokud nevyplníte tagy title a description, použije se výchozí nastavení z sekce Marketing / SEO.